...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޮތާރި
ނ.
(ސ) ނ.
(1) އޮޑިދޯނިފަހަރު ތަންތާނގައި އެޅުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރާ ފަސްދަތްލީ ނަގިލި.
(2) (ހ) ނަގިލި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަސްދަތްނަގިލި . ދަތުވާ . ދަތްވާބެއްދުން . ލޯތާރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ