...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޮލީ
ނ.
ހިފޭގޮތަށް އިލޮށި ކޮޅެއް ފަދަ އެއްޗެއް ލައްވައިފައި ޖޫސްފަދަ ތަކެތި ގަނޑުކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރާ ލޮންނަ އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ