...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޮލުރޯގާ
ނ.
ލޮލަށްޖެހޭ ބައްޔެއް.
މި ބަލި ޖެހުމުން ލޯރަތްވެ ލޮލުގައި މަޑުލައި ލޮލުން ފެންފައިބާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަމަދުޖެހުން . ލޮއްލޮގާ . ލޮލުބައްލާ . ލޮލްބަލި . ލޯކުނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ