...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޮގު
ނ.
(1) ހިސާބު އިލްމުގެ ހަމަޔަކަށް ކިޔާ ފަންނީ ނަމެއް.
މިއީ ގުނަކޮށް ގެއްލުމަށް ފަސޭހަކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ހަމައެކެވެ.
(2) އެ ޢަދަދެއްގައި ދިހައެއްގެ ބާރުހުރި ވަރު ބަލައިގެން ހިސާބު ހެދުމުގައި ބޭނުންކުރާ ގޮތެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ލޮގުހޯދުން . ލޮގުނެގުން . ލޮގޮ . ލޮގޮނެގުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ