...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޮޓަސްމައު
ނ.
(1) ލޮޓަސްވެލުގެ މައު.
މިއީ ކޯރުކޯރާއި ފެންފެންގަނޑުގެ މަތީގައި ހެދޭވެލެކެވެ.
(2) ނީލޯފަރުމައު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ލައިނޫފަރު މައު . ލޮޓަސްމާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ