...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޮޓާ
ނ.
(1) ފެންއަޅާ ކުދިވަރުގެ ކުރާކަހަލަ އެއްޗެހިން ނުވަތަ މިފަދަ އެއްޗަކުން ހަދައިފައި ހުންނަ ލޮއި ކަންވާރެއް.
މިހުންނަނީ ކޮއްޔެއް ލައިފައި ވައްގަނޑެއް ނެތި ކުރުކޮށެެވެ.
(2) (ގ،ސ) ޑަބިޔާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ