...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޯހުދު
ނ.
(ޅ.) މުގުރާމުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ މަސްވެރިން އެމުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަނީގެއުނދަގޫ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ