...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޯނު
ނ.
ދަރަންޏަށް ދޫކުރާ ފައިސާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަރަނި . ބެންކު . ކަރާކަންވާރު . އޮޅުދޫކަރަ . ވާގަނޑު . ފީތާފަށް . ފެންފައިވާން . ލޯނުދޫކުރުން . ގޯނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ