...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޯބިކުރުން
މ.
(1) ލޯބި ބެހެއްޓުން.
(2) އަނެއް ޖިންސުގެ މީހެއްގެގައިގައި ލޯބިން ބޮސްދީ ފިރުމުން ފަދަ ކަންތައް ކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަހަރުވެތުން . ހަންހާރަކުރުން . ބީހިކުޅުން . އަނބޯދިނުން . ފަރިދިނުން . ލޮބެކުރުން . ލޯބިކެރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ