...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޯބިވެތި
ނއ.
ލޯބިވާގޮތް ހުރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަހަރުވެތި . ހަންހާރަވެތި . ހަންހާރަވެތިކަން . އަހުރަވެތި . ލޭފަވެތި . ލޮބުވަތައި . ލޮބުވެތި . ލޮބުވެތިކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ