...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޯޅޯ
ނ.
(ސ) (1) ކުދިކުދި ބަރަވެލި.
(ކުދިކުދި ގޮޅާ ތޮށްޓަށް އެރި ތިބޭ (ބަރަވެލި) (2) ގުނބޯ.
(3) ތޮށިގަނޑުން ބަރަވެލި ނެރެން ގޮއްވާއަޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ