...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޯކަ
ނ.
(ބ،ދ) ބިމުން މަތީވާހައިތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބިލެތްދަފި . ބިލެތްތަޅާވަން . ބޮކިއެނދުން . ކުނަ . ވަރިފެޅުން . މުއްދު . ލޭފަށަލަ . ލޮލަށްގޮވުން . ލޯކަނަ . ލޯކުރިމިޔަރު . ލޯކޭއްތުން . ލޯއްކަ . ސިރީރަންނަވަލޯކައަބާރުނަ . ޖިދުރުކުކުޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ