...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޯކަށި
ނ.
(1) ލޮއިން ހަދައި ލަކުޑީގެ މުށްގަނޑެއްގައި އިންދައިފައިވާ ކައްޓެއް.
މިއީ މުލިހިފަދަ ތަންތަން ތުއްވައި، ދޮހާއި، ނުބައި ލޭ ނެރުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ.
(2) (ސ) ލޮލުގެ ތިރީ ކައިރިން އުފުލިފައި ހުންނަ ކަށިގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ