...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޯވަށި
ނ.
(1) އަނގަމަތި ބޮޑުކޮށް ކައިރިފަށް އުސްކޮށް، ފޫގޮނިކޮށް މަޢުދަނުން ހަދައިފައި ހުންނަ ތަށި.
(2) (ބދ) އުޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަދާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ