...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޯވަޅު
ނ.
(1) ވިދު.
(2) ވައްކޮށް ހުންނަ ބާކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރު . ހިނދުރި . ހިނިހަރު . ހިންމުން . ހިއްމަތުބޯޅަ . ހުހިވައް . ހުންބަލާ ކަށިގަނޑު . ހޮރު . ހޮޅުންއެޅުން . ނަރުފިލާ . ނޭފަތު ހިނދުރި . ރަތްގާ . ރީއެޅުން . ބާ . ބާކޮޅު . ބުރުނާލު . ބޫސް . ބޯކެނޑުން . ކަވައްކެނޑުން . ކަވާޖެހުން . ކަފުލޯދުންމާރި . ކުރޮޅި . ކުރޮޅިފިލާގަނޑު . ކޮށިފިލާ . ކޮރު . އަނގޮޓިވަޅު . އާނގު . އިސްޕަންޖު . އުނގުރި . އެއްތެޔޮ . އޮށިކުރި . އޮނުހިރި . ވާވޮށި . ވިދި . ވިދު . ވިދުއެޅުން . ވިދުފިލާގަނޑު . ވިދުތޮރުފުން . ވިދުޖެހުން . ވިދެ . މަދިރިގެފޮތި . މަޑުގަނޑު . މުކޮޅު . މެދުއުނގުރި . ފަޅޯބަޑި . ފަގަ . ފުއްވަޅު . ފޫވެއްޓުން . ފޭރާންކާފަނި . ދައު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ