...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޯފަން
ނއ.
ދުނިޔެއަށް އަންނައިރު ލޮލަށް ނުފެންނަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބާޅީ . ބާޅީކަން . ބާޅީވުން . އާސްކަޅި . އާސްކަޅިކަން . ވަގޯތި . ވިލިގޮތް . ލޯފާން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ