...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޯފިނދު
ނ.
ދޮންދޫނި އާއިލާގެ އެއަށްވުރެ ބޮޑެތިކޮށް ތިބޭ ދޫނި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަރުފިޔަދޫނި . ހޭނަކަތު ދޫނި . ރޯނާއަށްދިއުން . ރޯނާމުށްގަނޑު . ބަބުރުލޯފިނދު . ބާ . ބިލެތްމާލޯފިނދު . ބޮނޑަލޯގަނޑަ . ބޮނޑޮބުރު . ކަޅުބަބުރު . އަލިފިނދު . އުނިމައުލޯފިނދު . މާފުރޯ . ފުނަމާލޯފިނދު . ދޮންބަބުރު . ދޮންދޫނިލޯފިނދު . ތަރާބުރު . ލޯފިނދި . ލޯފިޔަ . ލޯދަނޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ