...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޯދިލުވައިލާން ނުކެރުން
މ.
ދެކެވޭ ވާހަކައެއްގެ ހުތުރުކަމުން ނުވަތަ ކުރެވޭ ކަމެއްގެ ހުތުރު ކަމުން އެދިމާއަށް ބަލާލަންވެސް ނުކެރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ލޯދިއްކޮށްލަން ނުކެރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ