...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޯތަށި
ނ.
ވބޮޑު މަލާފަތުގެ އެތެރެއަށް ފެތޭގޮތަށް ލޮއިން ހަދައިފައި ހުންނަ ބޮޑުވަށް ތަށްޓެއް މިތަށިގެ ފުންމިން 6 އިންޗި ވަރުވާނެއެވެ.
މިގޮތަށް އެލްމެނިއަމުން ހަދައިފައި ހުންނަ ތަށްޓަށްވެސް ލޯތަށި ކިޔައި އުޅެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ލޯތަށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ