...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޯލި
ނ.
ހަށިގަނޑުގައި ހިމަކޮށް ކުރުކޮށް ފަތްތުނިކޮށް ހުންނަ އިސްތަށި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޑިކަށި . ހީފުއްޕުން . ހޫ . ކަސްބޯވަ . ކެހެރި . އިބިލީސްކަށިޖެހުން . މޭއްޔަކަނޑި . ފޮނިލޮވެލި . ތޯލި . ލޯލިތައްކޮޅަށްޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ