...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޯގަނޑު
ަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ރަހަލީ ބިއްލޫރި.
(2) ލޮއިން ހަދައިފައި ހުންނަ ކަންވާރެއް.
މިއީ އެކިއެކި އެއްޗިހި ކައްކަން ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ.
(3) ނަމޫނާ ކުރަޔާ އެކުގައި މީހުން އަތް ދޮއްވައި ކޯދޮއްވައި ހަދަން ގެންގުޅޭ ކަންވާރު.
(4) ލޯ ތާނެއްގެ ބައެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިޔަނި . ހިޔަނިއެޅުން . ބާރަގަން . ކަންނާޑި . ކުރޮޅިފިލާގަނޑު . ކޮލިލުން . ކޮލިލޯގަނޑު . މަސްކޮރޮފެލި . މަސްކޮރޮފެލިގަނޑޮ . މޫނުބަލާލޯގަނޑު . ފަސްފުޅިކިޔެވުން . ފަސްފުޅިދުމާދިއުން . ފުޅިއަށްޖެހުން . ފުޅިދޮށުއަށި . ފެރިސްކޯޕު . ތިންފުޅިޔަށްޖެހުން . ތިމަރަލުން . ލޯގަނޑުކެނޑުން . ލޯގަނޑުޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ