...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޯގަނޑުކެނޑުން
ން.
މިހެން ހަދައިފިނަމަ ދެން ލޯގަނޑު ގެންދެވޭނީ އަލުން އިޒުނަ ހޯދައިގެންނެވެ.
އިޒުނަލިބުމުން ދަމުއަށީގައި އެދަމުގައި ތިއްބަވާ ބޭކަލުންނަށް ޖެހޭނީ ދަމުގައި ތިބޭ އަނެއް ދަންފަޅީގެ މީހުންނަށް ކެއުމެއް ދޭށެވެ.
އެކެއުމުގައި ހުންނާނީ ބޮނޑިބަތާއި ހަނާކުރިމަހެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ