...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަހަ
ނ.
(ލ) ގަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުމުދާ . ހަވާދު . ހަތިމާ . ހާރު . ހިނގަހެލި . ހިރުކޭތަލަ . ހިތިދަނޑި . ހުވަނދުކޮތަން . ހުދުކާފޫރު . ހެނގާލި . ހެދިރަން . ނަތު . ނަލަހެދުން . ނިރުދު . ނިފާޅަ . ނޮޅުން . ރަން . ރަންހެދުން . ރަތްމުރަކަ . ރާނބާ . ރާވުން . ރިހި . ރީތިގަހަށް ބޮޑު ސަތަރު ވެއްޓުން . ރެވި . ރޯދަމަހުދިއްގާ ގަހަށް ހެދުން. . ބަނޑުވޭން . ބަޅި . ބައްދާކުނޑި . ބަޑާލުން . ބާސްކީލި ފައްޓަރު . ބިލެތް ކަނޑާހަރު . ބިލެތްޅޮސް . ބުޅާނަގޫ . ބޮޑުފިނިހައް . ޅާނބު . ކަށިކެޔޮހޮޅު . ކަންފަތުމުދި . ކަޅުކޫޑި . ކަފި . ކަފުދަޑުކު . ކިރުކޯޅި . ކުނަހަނގާލި . ކެވެލި . އަނގަހުތުރު . އަނގޮޓި . އަނާމު . އަޅޯސާ . އަތުކުރި . އަތްފޮރުވުން . އަލަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ