...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަހަށް ނެތްކުލުނެއް ފަތަކަށް ނުހުންނާނެއެވެ
"ގަހަށް ނެތްކުލުނެއްފަތަކަށް ނުހުންނާނެއެވެ..
ގބ.
(މުސްކުޅިބަހެއް) މައިމީހާއަށް ނެތް ކުލުނެއް ދަރިފުޅަކަށް ނުހުންނާނެކަން އެންގުމުގެ ގޮތުން ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ