...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަހަނާ
ނ.
ޒީނަތްތެރިވުމަށްޓަކައި އަންހެނުންގެ އަތްފައިގައްޔާއި ކަރުގައި އަޅާ އެއްޗެއްސާއި ކަންފަތުގައްޔާއި ނޭފަތުގައި ލާއެއްޗެހި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުމުދާ . ހަވާދު . ހާރު . ހެދިރަން . ނަތު . ނަލަހެދުން . ރަން . ރަންހެދުން . ރަތްމުރަކަ . ރިހި . ބައްދާކުނޑި . ބާސްކީލި ފައްޓަރު . ކަންފަތުމުދި . ކަފުދަޑުކު . ކެވެލި . އަނގޮޓި . އަތުކުރި . އުޅާ . އެސް . މަހި . މުދިބައި . ފައްޓަރުބައި . ފިތްޖެހިއުޅާ . ފުއްވުން . ތަނޑި . ތަކަހޮޅި . ގިލަފަތި . ގިލޭ . ޒަބަރުޖުދުހިލަ . ޒީނަތް . ޒީނަތްތެރިކަން . ޒީނަތްތެރިކުރުން . ޒޭވަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ