...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަހާ
ނ.
(1) ސަމުގާގެ ފުރަތަމަ މިސުރާބު.
(2) ގަހާތަރި ހުންނަ ދިމާ.
(3) ސަމުގާގެ މާގަނޑު ނުވަތަ ކަށިހުއްޓޭދިމާ.
(4) (ބދ) މައްޗަށް ހެދޭގަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަން . ހަންޑިހެލެނބެލި . ހަލަވެލި . ހިކިދަހަނގުވުން . ހިލަތޮށި . ހިޔައުއެރުން . ހީނަރު . ހީނަރުވުން . ހުރާ . ހުވަނދުފަރުވާ . ނާރު . ނާގާ . ނާސަރީ . ނާސި . ރަށްމެދަށްލުން . ރުއްގަސް . ރޯކުލަ . ބާއިންބަ . ބުރެވި . ބެކްޓީރިއާ . ބޮނޑިކަނދޮޅު . ބޮޑުފަނި . ޅަނދޮޅު . ކަނދިކެޑެ . ކަރުދާސް . ކައްތިރި . ކިހައްޑިޔަ . ކުރި . އަރަގު . އައްސަރަނގު . އައްޔޫގު . އުތުރު . އެސެންސު . ވަކަރުލުން . ވައިފިލާ . ވައުވުން . ވާދޫ ކަނޑަށް ގަހާތަރި އޮއްސުން . ވެލް . މަރުނެތްފުޅިން ފެންބޮއިގެން . މައިގޮފި . މައު . މަތިވަރު . މިރިހި . މުޑުވައް . މޫޑުން . މޭއްޔަހެލެނބެލި . މޭވާ . މޯޅިވުން . ފަންކޯރިބަނުން . ފަޅަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ