...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަހާތަރި
ނ.
(1) އުތުރުފަރާތުގެ އުދަރެހުން ރޭގަނޑު ފެންނަ ފާޅުކަން ގަދަ ތަރިއެއް.
(2) ދަތުރުވެރިން މިސްރާބު ބަލާތަރިއެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އައްސަރަނގު . ވާދޫ ކަނޑަށް ގަހާތަރި އޮއްސުން . ދެކުނުކާލި . ގަހާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ