...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަހި
ނ.
(ބދ) ގަހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިވާލުން . ނިވުން . ބަންދުވުން . ކާކާ . ކޮނޑުން . އަދު . އަގުޅިނެއްޓުން . އެނގަމަތި . ވަރުލައި ގަންނަންޏާ ބޮޑު އިހާ ޖަހާނެއެވެ . ވޭވޭހުރިކަން . މާދަން . މިރޭ . މުދިންކާޅުބުނިގޮތް . މޫނުއެޅުން . ފާލުއެޅުން . ދަނޑިވަޅު . ދަނޑިވަޅު ބެލުން . ތަލިހިއްކުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ