...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަށައިބަތް
ނ.
(1) ގިނައިން ފެންއަޅަައިގެން ޗަސްވާ ވަރަށް މަޑުކޮށް ކައްކައިފައި ހުންނަ ބަތް.
(2) (ޏ) ގަށާބަތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގަށާބަތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ