...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަށައިލުން
މ.
(1) ގެށުން މިބަސްލުއިކޮށް ބުނާގޮތް.
(2) މަޖާޒު:
އަންހެނަކު ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގަށާލުން . ގަޓައިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ