...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަނބައިގަތުން
މ.
(1) ކިސަޑު ހުންނަ ތަނެއްގައި، ނުވަތަ ފަސްމަޑު ތަނެއްގައި ފައި އެޅުމުން ވަކި ހިސާބަކަށް އަޑިއަށް ދިއުން.
(2) ފަސްމަޑު ތަނެއްގައި ހުންނަ އިމާރާތެއް ނުވަތަ މަޑުތަނެއްގެ މަތީގައި ބަރުއެއްޗެއް ބޭއްވުމުން ވަކި ހިސާބަކަށް އަޑިޔަށް ދިޔުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަނދަވަޅަށްވެއްޓުން . ގަލައިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ