...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަނބަގިރުވުން
މ.
ވަޅުދިޔަ ހިއްކާއިރު ފެންގަނޑު ވަކި ވަރަކަށް އަޑިވުމުން އަޑީގައި ހުންނަ ކިސަޑު ނެގުމަށްޓަކައި ފެންގަނޑުގައި ފައިން ތެޅައި ކިސަޑު ހިލުވައިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގަނބަތެޅުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ