...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަނބާތަން
ނ.
(1) އެތަނަކަށް އެރީމާ އަޑިޔަށްދާ ގޮތް ހުންނަ މިސާލު:
ކަނޑޫފާ.
(2) އެއްގަމުގައި ނުވަތަ މޫދުގައިވިޔަސް ބޮޑަށް ކިސަޑު ހެދިފައި ހުންނަ ތަންތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ