...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަނދު
ނ.
(ބދ.) (1) ބިލެތާއި ފޯކާއިހުނި.
(2) ދުފާއެއްޗެހި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނާކުރިމަސް . ހަވާދު . ބޮނޑޮދިރި . ބޮޑުދިރި . ކޮތަނބިރިހަވާދު . އާވިކެއްކުން . ވަށަފިނިހަކަ . މުއްރު . ދަވިއްގަނދަ . ދަވިއްގަނދުއަރަގު . ދަވިއްގަނދޮ . ދިރިހަވާދު . ތާސްބައި . ގަނދަރަހަ . ގަދެރަހަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ