...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަނދުރަހަ
ނ.
އަސްކަނުބޭހުގެ ބާވަތެއް.
މިހުންނާނީ ރަތްވައްތަރެއްގެ ކުލައެއްގައެވެ.
ގަނޑުގަނޑަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މުއްރު . ގަނދަރަހަ . ގަދެރަހަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ