...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަނޑަށް ގޮވުން
މ.
ގަނޑުފިއްލާ ކުޅޭއިރު ގަނޑުދަށުގައި އޮތް މީހާ ކަމަށް ހީވާ މީހާގެ ނަމުން ވަކި އެއްޗެއް ކިޔައިފައި ގޮވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ