...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަނޑަށްކެނޑުން
މ.
(1) އާދައިގެ މަސްކަޑާއިރު 4 ގަނޑު ވަކިކޮށް ކެނޑުން.
(2) ބޮޑެތިމަސް ކަނޑާއިރު އާދައިގެ މަސްކަޑަކާ އެއްވަރަށް މަސްގަނޑުގެ ބައި ބައި ކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ