...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަނޑިޔަ
އ.
(1) އިދިކިޅަށް ވާހަކަދައްކާއިރު ތިމާގެ ބަސް ގަދަކުރުމަށް ބުނާބަހެއް.
މިސާލު:
ގަނޑިޔަ.
އަހަރެން މަރުވަނީ އޭނާއާއި އިނދެފައި.
(2) ގަދަމަސައްކަތެއް ކުރާއިރު ގަދަބާރުލުމަށް ބުނާބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގަނޑި . ގަނޑިޔަ . ގަނޑިޔާ . ގަންޑަވަޅި . ގަންޑޮޅިޔަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ