...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަނޑުކަނޑާފޮތް
ނ.
ސިޓީ ލިޔުން ފަދަ ކަންކަމުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް އެކި ގަނޑުގަނޑު ވަކި ވަކިން ކަނޑަން ހަދައިފައި ހުންނަފޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގަނޑަކަޑާފޮތް . ގަނޑެކަނޑަނެފޮތެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ