...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަނޑުކާގަނޑު
ނ.
(1) އެއްވައްތަރެއްގެ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ހޮވައިވަކި ކުރުމެއްނެތި ހުރިހާ އެއްޗެެއް އެއްކޮށް.
މިސާލު:
ހުރިހާ ފިޔާތައް ގަނޑުކާ ގަނޑުކޮށް ނެގީ ދޮންމަނިކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ