...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަނޑުއަޅި
ނ.
އުނދުނުގައި އެތިއެތި ގަނޑަށް ހުންނަ އަޅި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތަލިއަޅި . ގަނޑައަޅި . ގަންޑަޅު . ގަންޑަޅެ . ގަންޑެޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ