...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަނޑުވަރުތެރެ
ނ.
(1) ބޮޑު ގަނޑުވަރުގެ ހަތަރުފަރާތުގެ އެތެރެ.
(2) ކޮއިލުތެރެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތާވީސް ކިޔެވުން . ބޮޑުދޮރޯށި . ކަންޒަށްލުން . ކިބާ . ކުއްލާބުތެލި . އަތަރުގޭމީހުން . މަސްފުޅު . ތިންފުޅިދުމާދިއުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ