...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަނޑުވަރުތެރޭ ބޭފުޅުން
ނ.
(1) ރަސްމަތިފުށުގެ ބޭފުޅުން.
(2) ޝާހީ ޢާއިލާގެ ބޭފުޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުއްދަބަލައިދިއުން . ނާމާންބޭފުޅުން . ރޭކުރުވުން . ބަދިގެޔަށްދިޔުން . ބިރުޑި . ބޭރު . ކުއްލާބުގެ . ކުޑަބަދިގެކޮޅު . އަވަހާރަ . އަވަހާރަގަނޑުވަރު . އަލިވިލުން . އޮގަރުކަލޭގެ . އޮގަރުފޮތިކޮޅު . މުށިކޮޅު . ފަތްޕިލާވެލިކޮޅާދިއުން . ފެންފޮދާދިއުން . ފެންފޮދުބަޑި . ފެންފޮދުއޮޑިކޮޅު . ސަމާ . ޖަހަލާކޮޅުހެދުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ