...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަނޑުވިރުވުން
މ.
(1) ބައެއް އެއްޗެހި ކައްކާއިރުގައްޔާއި، ގިރާއިރު އެ އެއްޗެހީގެ އަޑިޔަށް ފައިބައިފައި ހުންނަ ގަނޑު އެތިއެތި ކޮޅާއި، ފުއްފުކަށް ހުންނަ އެތިއެތި ކޮޅު ގިރުވުން.
(2) ހަށިގަނޑުގައި ނަގާ ގަނޑު ފަދަ ތަންތަން ބޭސްއަޅައިގެން ފިލުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ