...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަނޑުމަސް
ނ.
ހަތަރު ގަނޑަށް ވާގޮތަށް ކަނޑައިފައި ހުންނަ މަހުގެ މަސް އަރިއެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މޫދުމައުގަނޑު . ސައިބޯނިމަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ