...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަނޑުމާލޫދު
ނ.
(1) މާލޭގައި ރަޖަބުމަހު އެގާރަ ވިލޭރޭ ކިޔައި އުޅުނު ރަސްމީ މާލޫދު.
(2) (ޏ،ސ) ބޮޑުމާލޫދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ