...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަނޑުފިއްލާ
ސްތައް އޭނާގެ ގައިމަތީ ބަހައްޓައި އެއްޗަކުން ނިވާކޮށް، އެބައިގެ އެހެން އެންމެން ފިލާ ތިބެފައި އަތްތިލަބަޑި ޖެހީމާ އަނެއްބައިގެ މީހުން އައިސް ގަނޑަށް ގޮވައި މިވެނި މީހަކު ތެދުވާށޭ ބުނުމުން، ދިމާވެއްޖެނަމަ ތެދުވަނީއެވެ.
ދިމާ ނުވެއްޖެނަމަ ލަނޑެއް ދެވުނީއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގަނޑު . ގަނޑޯގަނޑޯ . ގަނޑަށް ގޮވުން . ގަޑޯ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ