...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަނޑުފެން
ނ.
ފިނިވެގެންގޮސް ހަރުވެ އެކަތި ގަނޑަކަށް ވެފައިވާ ފެން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަރަފު . އައިސްއަލަމާރި . ފެނަށްވުން . ގަނޑެފެން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ