...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަނޑުލުން
މ.
(1) ލަކުޑިން ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެހީގެ ހަލާކު ވެފައި ހުންނަ ބައި ނަގައި އާބައެއް ލުން.
(2) ހަށިގަނޑުގެ ތަންތާގައި ގަނޑު އުފެދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިންމުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ