...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަނޑުލެއި
ނ.
(1) ގަނޑުވެފައިވާ ލޭ.
(2) ލޭގެ އެތިގަނޑުގަނޑު.
(3) ގިނަ އިރުވުމުގެ ސަބަބުން އެތިއެތި ކޮޅަށް ބަދަލުވެފައިވާ ލޭ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ